Pensioenen

THIJS advies is in 2017 gestart als adviseur en bemiddelaar voor hypotheken en pensioenproducten.

THIJS Advies adviseert zowel werkgevers als ondernemers op het gebied van pensioenen. Dat doen we tegen een uurtarief van € 105 ex BTW.

Dienstverlening voor werkgevers
Wij adviseren u graag wanneer u de mogelijkheden van een pensioenregeling voor uw werknemers wil onderzoeken of uw bestaande pensioenregeling wenst aan te passen. Een adviestraject start met de inventarisatie van de financiële mogelijkheden en de wensen van u als werkgever. Op basis hiervan bekijken we samen welke pensioenoplossing en pensioenregeling voor uw bedrijf het meest passend is.

De dienstverlening aan werkgevers is beschreven in onderstaand dienstverleningsdocument.
Dienstverleningsdocument THIJS advies Pensioenverzekeringen Werkgevers

Dienstverlening voor ondernemers
Als ondernemer is het ook van belang om goed na te denken over wat u dient te regelen voor het geval u komt te overlijden, arbeidsongeschikt wordt of met pensioen gaat. Een adviestraject voor ondernemers start met te inventariseren wat u reeds geregeld heeft of wat u al opgebouwd heeft op het gebied van pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Samen met uw eigen wensen en budget, zal op basis van deze informatie een passend advies worden gegeven.

De dienstverlening aan ondernemers is beschreven in onderstaand dienstverleningsdocument.
Dienstverleningsdocument THIJS advies Vermogensopbouw